ક્યાંય તમારી તસવીર સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ ન થઇ જાય!

નેશનલ ક્રાઇમ રેકોર્ડ બ્યૂરોના સરકારી ડેટા પરથી ખબર પડે છે કે વર્ષ 2021માં સાયબર ક્રાઇમના કેસ 111% વધ્યા.

  • Team Money9
  • Last Updated : December 3, 2022, 05:47 IST
Published: December 3, 2022, 05:47 IST

ક્યાંય તમારી તસવીર સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ ન થઇ જાય!