સાયબર ફ્રોડથી બચવાના કામમાં આવશે આ 9 રીત

સાયબર ફ્રોડ માથાનો દુઃખાવો બની રહ્યો છે. ક્યારેક તમને તમારી જૂની વીમા પૉલિસી રિન્યૂ કરવા માટે તો ક્યારેક જૂના ઉછીના પૈસા પરત કરવા માટે કૉલ આવે છે.

Published: April 19, 2024, 12:45 IST

સાયબર ફ્રોડથી બચવાના કામમાં આવશે આ 9 રીત