સાયબર ઠગોની આ છે નવી મોડસ ઓપરેન્ડી

તમારુ એકાઉન્ટ ડિલીટ થઇ જશે તેવા અજાણ્યા મેસેજ પર વિશ્વાસ ન કરો. સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ આ રીતે તમારું એકાઉન્ટ ડિલીટ નથી કરતું. ખોટી એક્ટિવિટી પર એકાઉન્ટ જરૂર સસ્પેન્ડ થઈ શકે છે, પરંતુ ડિલીટ નહીં.

  • Team Money9
  • Last Updated : February 16, 2024, 14:28 IST
Published: February 16, 2024, 14:28 IST

સાયબર ઠગોની આ છે નવી મોડસ ઓપરેન્ડી