ઑનલાઇન વિઝા ફ્રોડથી કેવી રીતે સાવધ રહેવું?

ઈન્ટરનેટે વિઝા એપ્લિકેશનની પ્રક્રિયાને વધુ સરળ બનાવી દીધી છે. વર્ષ 2032 સુધીમાં વિશ્વનું ઈ-વિઝા માર્કેટ વધીને 4 અબજ ડોલર થવાનું અનુમાન છે. આવી સ્થિતિમાં, ઓનલાઈન વિઝા એપ્લિકેશન પ્લેટફોર્મની ભૂમિકા વધુ મોટી બની શકે છે.

  • Team Money9
  • Last Updated : November 9, 2023, 13:37 IST
Published: November 9, 2023, 13:37 IST

ઑનલાઇન વિઝા ફ્રોડથી કેવી રીતે સાવધ રહેવું?