1 રૂપિયામાં સોનું ! શું ખરેખર..?

ડિજિટલ ગોલ્ડ એટલે ન સોનાનો સિક્કો, ન બાર, ન દાગીનો ન મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ન બોન્ડ! આ છે ઑનલાઇન સોનું જે કેવળ 1 રૂપિયામાં ખરીદી શકાય છે.

Published: June 21, 2022, 12:46 IST

1 રૂપિયામાં સોનું ! શું ખરેખર..?