મોબાઇલ ફોન અને રિચાર્જની ઉંચી કિંમતોથી આ રીતે બચી શકાય

છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં મોબાઇલ ટેરિફમાં ભારે વધારો થયો છે. નવેમ્બર 2021માં ટેલીકોમ કંપનીઓએ ટેરિફમાં 20 થી 25 ટકાની વૃદ્ધિ કરી હતી.

  • Team Money9
  • Last Updated : February 21, 2023, 08:44 IST
Published: February 21, 2023, 08:44 IST

મોબાઇલ ફોન અને રિચાર્જની ઉંચી કિંમતોથી આ રીતે બચી શકાય