ઓફલાઇનની તુલનામાં મોંઘી પડે છે ઓનલાઇન ફૂડ ડિલીવરી

ઓનલાઇનમાં કસ્ટમર્સ પાસેથી પેકિંગનો પણ ચાર્જ વસૂલવામાં આવે છે અને જીએસટી અલગથી લાગે છે.

  • Team Money9
  • Last Updated : February 14, 2023, 07:02 IST
Published: February 14, 2023, 07:02 IST

ઓફલાઇનની તુલનામાં મોંઘી પડે છે ઓનલાઇન ફૂડ ડિલીવરી