કો-બ્રાન્ડેડ ક્રેડિટ કાર્ડ્સ શું છે અને તેને કેવી રીતે પસંદ કરવા?

કો-બ્રાન્ડેડ ક્રેડિટ કાર્ડ કાર્ડ કંપની અને બિઝનેસ બંને સાથે મળીને બહાર પાડે છે. કાર્ડ કંપનીઓ ઈ-કોમર્સ પ્લેટફોર્મ્સ, ટ્રાવેલ સાઇટ્સ, ફ્યુઅલ કંપનીઓ, હોટેલ્સ, ઓનલાઈન ફૂડ ડિલિવરી એપ્સ વગેરે સાથે ભાગીદારીમાં આવા કાર્ડ બહાર પાડે છે.

  • Team Money9
  • Last Updated : February 15, 2024, 12:40 IST
Published: February 15, 2024, 12:40 IST

કો-બ્રાન્ડેડ ક્રેડિટ કાર્ડ્સ શું છે અને તેને કેવી રીતે પસંદ કરવા?