તહેવારોની સિઝનમાં ક્રેડિટ કાર્ડનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો?

ગ્રાહકોને રીઝવવા માટે બજારમાં ઓફરોનો ધમધમાટ છે. ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન બંનેમાં પુષ્કળ ઓફર્સ અને ડિસ્કાઉન્ટ છે. કેટલાક લોકો ઑફર્સની લાલચમાં, આડેધડ ખરીદી કરે છે પરંતુ જ્યારે ક્રેડિટ કાર્ડનું બિલ આવે છે ત્યારે અફસોસ થાય છે.

  • Team Money9
  • Last Updated : November 9, 2023, 06:53 IST
Published: November 9, 2023, 06:53 IST

તહેવારોની સિઝનમાં ક્રેડિટ કાર્ડનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો?