Radio Money9: Swiggy, Twitterના કર્મચારીએ પણ ઘરે બેસવું પડશે | PNBનું Credit Card લેવાનું બન્યું સરળ

Radio Money9: રોજેરોજ કોઈ કંપની કર્મચારીઓને છૂટા કરવાની જાહેરાત કરી રહી છે. આ યાદીમાં હવે, Swiggy અને Twitter પણ જોડાયા છે.

  • Team Money9
  • Last Updated : January 19, 2023, 10:21 IST
Published: January 19, 2023, 10:21 IST

Radio Money9: Swiggy, Twitterના કર્મચારીએ પણ ઘરે બેસવું પડશે | PNBનું Credit Card લેવાનું બન્યું સરળ