ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ પર આપવા પડશે બ્લૂ ટિક માટે પૈસા

હવે ટ્વિટરની જેમ ફેસબુક અને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પણ આપવા પડશે બ્લૂ ટિક માટે પૈસા..ક્યાં મળી રહ્યું છે FD પર સાડા 9 ટકાનું વ્યાજ

  • Team Money9
  • Last Updated : February 20, 2023, 10:12 IST
Published: February 20, 2023, 10:12 IST

ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ પર આપવા પડશે બ્લૂ ટિક માટે પૈસા