દુનિયાના 10 સૌથી અમીરોના લિસ્ટમાંથી બહાર થયા અદાણી, કેટલી ઘટી તેમની સંપત્તિ

દુનિયાના 10 સૌથી અમીરોના લિસ્ટમાંથી બહાર થયા અદાણી, બતાવીશું કેટલી ઘટી ગઇ તેમની કંપનીઓની વેલ્યૂએશન..કેવો રહેશે ભારતનો GDP ગ્રોથ રેટ.

  • Team Money9
  • Last Updated : January 31, 2023, 09:33 IST
Published: January 31, 2023, 09:33 IST

દુનિયાના 10 સૌથી અમીરોના લિસ્ટમાંથી બહાર થયા અદાણી, કેટલી ઘટી તેમની સંપત્તિ