વધી શકે છે વીજળીના ભાવ

વધી શકે છે વીજળીના ભાવ ..સરકારના નવા નિર્ણય બાદ, વીજળીના ભાવમાં 10 ટકા સુધીનો વધારો છે શક્ય.

  • Team Money9
  • Last Updated : January 17, 2023, 12:30 IST
Published: January 17, 2023, 12:30 IST

વધી શકે છે વીજળીના ભાવ