ATM ટ્રાન્ઝેક્શન ફેઇલ થાય તો કેટલો લાગશે ચાર્જ...કેમ ચમકી રહી છે ચાંદી?...Radio money9

સોવરિન ગોલ્ડ બોન્ડે આપ્યું શાનદાર રિટર્ન..ATM ટ્રાન્ઝેક્શન ફેઇલ થાય તો કેટલો લાગશે ચાર્જ...કેમ ચમકી રહી છે ચાંદી?

Published: May 2, 2023, 08:35 IST

ATM ટ્રાન્ઝેક્શન ફેઇલ થાય તો કેટલો લાગશે ચાર્જ...કેમ ચમકી રહી છે ચાંદી?...Radio money9