• દેશમાં હજુ કેમ નથી વધ્યું EVનું વેચાણ

  દેશમાં ઈલેક્ટ્રિક કારનું વેચાણે હજુ પણ જોઇએ તેવી સ્પીડ પકડી નથી.... તમે આ વાતનો અંદાજો તે હકીકતથી લગાવી શકો છો કે ફેબ્રુઆરી 2024માં ઈલેક્ટ્રિક કારનું વેચાણ 5 મહિનાના નીચા સ્તરે આવી ગયું હતું, આની સામે 2023માં 90 ટકાથી વધુની વૃદ્ધિ જોવા મળી હતી ... આ આંકડાઓ જોતા, એવું લાગે છે કે ભારતને ઇલેક્ટ્રિક મોબિલિટી તરફ સ્વિચ કરવામાં લાંબો સમય લાગશે. .... તો શા માટે ઈલેક્ટ્રિક કારનું વેચાણ ધીમું પડી રહ્યું છે? વેચાણ વધારવા માટે સરકાર અને કંપનીઓ શું પગલાં લઈ રહી છે? આ ક્ષેત્રમાં રોકાણની વ્યૂહરચના કેવી રીતે તૈયાર કરવી જોઈએ? ચાલો સમજીએ

 • દેશમાં હજુ કેમ નથી વધ્યું EVનું વેચાણ

  દેશમાં ઈલેક્ટ્રિક કારનું વેચાણે હજુ પણ જોઇએ તેવી સ્પીડ પકડી નથી.... તમે આ વાતનો અંદાજો તે હકીકતથી લગાવી શકો છો કે ફેબ્રુઆરી 2024માં ઈલેક્ટ્રિક કારનું વેચાણ 5 મહિનાના નીચા સ્તરે આવી ગયું હતું, આની સામે 2023માં 90 ટકાથી વધુની વૃદ્ધિ જોવા મળી હતી ... આ આંકડાઓ જોતા, એવું લાગે છે કે ભારતને ઇલેક્ટ્રિક મોબિલિટી તરફ સ્વિચ કરવામાં લાંબો સમય લાગશે. .... તો શા માટે ઈલેક્ટ્રિક કારનું વેચાણ ધીમું પડી રહ્યું છે? વેચાણ વધારવા માટે સરકાર અને કંપનીઓ શું પગલાં લઈ રહી છે? આ ક્ષેત્રમાં રોકાણની વ્યૂહરચના કેવી રીતે તૈયાર કરવી જોઈએ? ચાલો સમજીએ

 • દેશમાં હજુ કેમ નથી વધ્યું EVનું વેચાણ

  દેશમાં ઈલેક્ટ્રિક કારનું વેચાણે હજુ પણ જોઇએ તેવી સ્પીડ પકડી નથી.... તમે આ વાતનો અંદાજો તે હકીકતથી લગાવી શકો છો કે ફેબ્રુઆરી 2024માં ઈલેક્ટ્રિક કારનું વેચાણ 5 મહિનાના નીચા સ્તરે આવી ગયું હતું, આની સામે 2023માં 90 ટકાથી વધુની વૃદ્ધિ જોવા મળી હતી ... આ આંકડાઓ જોતા, એવું લાગે છે કે ભારતને ઇલેક્ટ્રિક મોબિલિટી તરફ સ્વિચ કરવામાં લાંબો સમય લાગશે. .... તો શા માટે ઈલેક્ટ્રિક કારનું વેચાણ ધીમું પડી રહ્યું છે? વેચાણ વધારવા માટે સરકાર અને કંપનીઓ શું પગલાં લઈ રહી છે? આ ક્ષેત્રમાં રોકાણની વ્યૂહરચના કેવી રીતે તૈયાર કરવી જોઈએ? ચાલો સમજીએ

 • શ્રીરામ પિસ્ટન્સ માટે શું છે ટાર્ગેટ

  આજે આપણે વાત કરીશું એક એવી કંપનીની જે પિસ્ટન બનાવે છે. આ કંપનીનું નામ છે શ્રીરામ પિસ્ટન્સ એન્ડ રિંગ્સ. 1972માં સ્થપાયેલી, શ્રીરામ પિસ્ટન્સ એન્ડ રિંગ્સ, એટલે કે, SPRL, ઓટો ઉદ્યોગ માટે પિસ્ટન, પિસ્ટન રિંગ્સ અને એન્જિન કમ્પોનન્ટ્સનું ઉત્પાદન કરે છે. આ કંપની પાસે પાંચ દાયકાથી વધુનો અનુભવ છે. SPRL એ પિસ્ટન અને તેને સંબંધિત કમ્પોનન્ટ્સના ઉત્પાદન ક્ષેત્રની અગ્રણી કંપની છે. તેની મુખ્ય પ્રોડક્ટ્સ લગભગ દરેક સેગમેન્ટમાં 40-45%નો બજારહિસ્સો ધરાવે છે.

 • શ્રીરામ પિસ્ટન્સ માટે શું છે ટાર્ગેટ

  આજે આપણે વાત કરીશું એક એવી કંપનીની જે પિસ્ટન બનાવે છે. આ કંપનીનું નામ છે શ્રીરામ પિસ્ટન્સ એન્ડ રિંગ્સ. 1972માં સ્થપાયેલી, શ્રીરામ પિસ્ટન્સ એન્ડ રિંગ્સ, એટલે કે, SPRL, ઓટો ઉદ્યોગ માટે પિસ્ટન, પિસ્ટન રિંગ્સ અને એન્જિન કમ્પોનન્ટ્સનું ઉત્પાદન કરે છે. આ કંપની પાસે પાંચ દાયકાથી વધુનો અનુભવ છે. SPRL એ પિસ્ટન અને તેને સંબંધિત કમ્પોનન્ટ્સના ઉત્પાદન ક્ષેત્રની અગ્રણી કંપની છે. તેની મુખ્ય પ્રોડક્ટ્સ લગભગ દરેક સેગમેન્ટમાં 40-45%નો બજારહિસ્સો ધરાવે છે.

 • શ્રીરામ પિસ્ટન્સ માટે શું છે ટાર્ગેટ

  આજે આપણે વાત કરીશું એક એવી કંપનીની જે પિસ્ટન બનાવે છે. આ કંપનીનું નામ છે શ્રીરામ પિસ્ટન્સ એન્ડ રિંગ્સ. 1972માં સ્થપાયેલી, શ્રીરામ પિસ્ટન્સ એન્ડ રિંગ્સ, એટલે કે, SPRL, ઓટો ઉદ્યોગ માટે પિસ્ટન, પિસ્ટન રિંગ્સ અને એન્જિન કમ્પોનન્ટ્સનું ઉત્પાદન કરે છે. આ કંપની પાસે પાંચ દાયકાથી વધુનો અનુભવ છે. SPRL એ પિસ્ટન અને તેને સંબંધિત કમ્પોનન્ટ્સના ઉત્પાદન ક્ષેત્રની અગ્રણી કંપની છે. તેની મુખ્ય પ્રોડક્ટ્સ લગભગ દરેક સેગમેન્ટમાં 40-45%નો બજારહિસ્સો ધરાવે છે.