• મની ટાઈમ બુલેટિન

  કઈ બેન્ક આપે છે FD પર ઊંચો વ્યાજ દર? કન્ઝ્યુમર ઈન્ટરનેટ કંપનીઓ કેટલો હેન્ડલિંગ ચાર્જ વસૂલે છે? કોણ વધારશે પાર્સલ ડિલિવરીનો ચાર્જ? રિટાયરમેન્ટ માટે કયું ફંડ લૉન્ચ થયું?

 • મની ટાઈમ બુલેટિન

  કઈ બેન્ક આપે છે FD પર ઊંચો વ્યાજ દર? કન્ઝ્યુમર ઈન્ટરનેટ કંપનીઓ કેટલો હેન્ડલિંગ ચાર્જ વસૂલે છે? કોણ વધારશે પાર્સલ ડિલિવરીનો ચાર્જ? રિટાયરમેન્ટ માટે કયું ફંડ લૉન્ચ થયું?

 • મની ટાઈમ બુલેટિન

  કઈ બેન્ક આપે છે FD પર ઊંચો વ્યાજ દર? કન્ઝ્યુમર ઈન્ટરનેટ કંપનીઓ કેટલો હેન્ડલિંગ ચાર્જ વસૂલે છે? કોણ વધારશે પાર્સલ ડિલિવરીનો ચાર્જ? રિટાયરમેન્ટ માટે કયું ફંડ લૉન્ચ થયું?

 • પાર્સલ અને કુરિયરની કિંમતમાં થશે વધારો

  DHL Expressએ જણાવ્યું છે કે, ભારતમાં આવતા વર્ષથી કિંમતમાં સરેરાશ 6.9 ટકાનો વધારો થશે. નવી કિંમત 1 જાન્યુઆરી, 2024થી લાગુ થશે.