• લોકોનો Credit Cardથી કેટલો વધ્યો ખર્ચ?

  એક વર્ષમાં લોકોનો Credit Cardથી કેટલો વધ્યો ખર્ચ? ઓછી TDS કપાત છતા કયા લોકો પર નહીં થાય કાર્યવાહી? બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ ક્યાં સુધીમાં થશે પૂર્ણ?

 • લોકોનો Credit Cardથી કેટલો વધ્યો ખર્ચ?

  એક વર્ષમાં લોકોનો Credit Cardથી કેટલો વધ્યો ખર્ચ? ઓછી TDS કપાત છતા કયા લોકો પર નહીં થાય કાર્યવાહી? બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ ક્યાં સુધીમાં થશે પૂર્ણ?

 • KYCનો દુરુપયોગ થતો અટકાવવા માટે શું કરવુ

  KYCની પ્રક્રિયામાં કસ્ટમર પાસેથી તેનું એડ્રેસ પ્રૂફ અને આઇડેન્ટિટી પ્રુફ માંગવામાં આવે છે જેથી બેંક અથવા તો જે સંસ્થા તમને લોન આપી રહી છે તે એ સુનિશ્ચિત કરી શકે કે જે કસ્ટમરને લોન આપવામાં આવી રહી છે તે કોણ છે.

 • KYCનો દુરુપયોગ થતો અટકાવવા માટે શું કરવુ

  KYCની પ્રક્રિયામાં કસ્ટમર પાસેથી તેનું એડ્રેસ પ્રૂફ અને આઇડેન્ટિટી પ્રુફ માંગવામાં આવે છે જેથી બેંક અથવા તો જે સંસ્થા તમને લોન આપી રહી છે તે એ સુનિશ્ચિત કરી શકે કે જે કસ્ટમરને લોન આપવામાં આવી રહી છે તે કોણ છે.

 • KYCનો દુરુપયોગ થતો અટકાવવા માટે શું કરવુ

  KYCની પ્રક્રિયામાં કસ્ટમર પાસેથી તેનું એડ્રેસ પ્રૂફ અને આઇડેન્ટિટી પ્રુફ માંગવામાં આવે છે જેથી બેંક અથવા તો જે સંસ્થા તમને લોન આપી રહી છે તે એ સુનિશ્ચિત કરી શકે કે જે કસ્ટમરને લોન આપવામાં આવી રહી છે તે કોણ છે.

 • પાન-આધાર લિન્ક ન કરનારાએ ચૂકવ્યા 600 Cr

  પાન અને આધાર લિન્ક કરવાની છેલ્લી તારીખ 30 જૂન 2023 હતી અને આ ડેડલાઈન ચૂકી જનારા લોકો પાસેથી સરકારે દંડ પેટે તગડી રકમ વસૂલી છે.

 • કોચિંગ ક્લાસમાં કોને એડમિશન નહીં મળે?

  એનએસઇએ ડબ્બા ટ્રેડિંગથી કોને સાવધાન રહેવા કહ્યું? કોચિંગ ક્લાસમાં કયા વિદ્યાર્થીઓને એડમિશન નહીં મળે?

 • કોચિંગ ક્લાસમાં કોને એડમિશન નહીં મળે?

  એનએસઇએ ડબ્બા ટ્રેડિંગથી કોને સાવધાન રહેવા કહ્યું? કોચિંગ ક્લાસમાં કયા વિદ્યાર્થીઓને એડમિશન નહીં મળે?

 • આ લિંક પર ક્લિક કરવી પડશે ભારે

  ક્લાઉડ કોમ્યુનિકેશન્સ કંપની તનલા પ્લેટફોર્મ્સ અનુસાર, દેશમાં લગભગ 30 કરોડ લોકો પર ફિશિંગ એટેકનું જોખમ છે. તેમાંથી સરેરાશ 5 લાખ લોકો છેતરપિંડીનો શિકાર બને છે. ભોગ બનેલા લોકોમાંથી માત્ર 7 ટકા લોકો જ તેમનો રિપોર્ટ ફાઇલ કરે છે.

 • આ લિંક પર ક્લિક કરવી પડશે ભારે

  ક્લાઉડ કોમ્યુનિકેશન્સ કંપની તનલા પ્લેટફોર્મ્સ અનુસાર, દેશમાં લગભગ 30 કરોડ લોકો પર ફિશિંગ એટેકનું જોખમ છે. તેમાંથી સરેરાશ 5 લાખ લોકો છેતરપિંડીનો શિકાર બને છે. ભોગ બનેલા લોકોમાંથી માત્ર 7 ટકા લોકો જ તેમનો રિપોર્ટ ફાઇલ કરે છે.