• વિદેશી ETFમાં નવા રોકાણ પર પ્રતિબંધ

    વિદેશમાં લિસ્ટ ETFમાં રોકાણ કરનારા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સને SEBIએ નવું રોકાણ લેવાની ના પાડી છે. વિદેશી સિક્યોરિટીઝમાં રોકાણ માટે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ માટે $7bની ટોચમર્યાદા છે. વિદેશી ETFમાં રોકાણ કરવા માટે $1bની પણ અલગ મર્યાદા છે અને આ મર્યાદા નજીક છે.