• ફોન ખોવાય તો બચો મોટા નુકસાનથી

  સાયબર છેતરપિંડી કરનારાઓએ UPIને તેમના સ્કેમનું પ્રિય માધ્યમ બનાવ્યું છે. જો તમારો ફોન ચોરાઈ ગયો છે, તો સાયબર ઠગ્સ દ્વારા તમારી સાથે UPI ફ્રૉડ કરવાના ચાન્સિસ વધી જાય છે. તેવી જ રીતે, જો ડિજિટલ વોલેટમાં પૈસા હોય, તો ચોર સરળતાથી તેનાથી શૉપિંગ કે પેમેન્ટ કરી શકે છે. બેંકિંગ એપમાં તમારી બેંક સંબંધિત ડિટેલ્સ હોય છે. જો તે ડેટા સાયબર ઠગ્સને મળી જાય, તો ભવિષ્યમાં તમારી સાથે મોટું સાયબર ફ્રૉડ થઈ શકે છે.

 • ફોન ખોવાય તો બચો મોટા નુકસાનથી

  સાયબર છેતરપિંડી કરનારાઓએ UPIને તેમના સ્કેમનું પ્રિય માધ્યમ બનાવ્યું છે. જો તમારો ફોન ચોરાઈ ગયો છે, તો સાયબર ઠગ્સ દ્વારા તમારી સાથે UPI ફ્રૉડ કરવાના ચાન્સિસ વધી જાય છે. તેવી જ રીતે, જો ડિજિટલ વોલેટમાં પૈસા હોય, તો ચોર સરળતાથી તેનાથી શૉપિંગ કે પેમેન્ટ કરી શકે છે. બેંકિંગ એપમાં તમારી બેંક સંબંધિત ડિટેલ્સ હોય છે. જો તે ડેટા સાયબર ઠગ્સને મળી જાય, તો ભવિષ્યમાં તમારી સાથે મોટું સાયબર ફ્રૉડ થઈ શકે છે.

 • ફોન ખોવાય તો બચો મોટા નુકસાનથી

  સાયબર છેતરપિંડી કરનારાઓએ UPIને તેમના સ્કેમનું પ્રિય માધ્યમ બનાવ્યું છે. જો તમારો ફોન ચોરાઈ ગયો છે, તો સાયબર ઠગ્સ દ્વારા તમારી સાથે UPI ફ્રૉડ કરવાના ચાન્સિસ વધી જાય છે. તેવી જ રીતે, જો ડિજિટલ વોલેટમાં પૈસા હોય, તો ચોર સરળતાથી તેનાથી શૉપિંગ કે પેમેન્ટ કરી શકે છે. બેંકિંગ એપમાં તમારી બેંક સંબંધિત ડિટેલ્સ હોય છે. જો તે ડેટા સાયબર ઠગ્સને મળી જાય, તો ભવિષ્યમાં તમારી સાથે મોટું સાયબર ફ્રૉડ થઈ શકે છે.

 • લસણની કિંમતો પહોંચી સાતમા આસમાને?

  લસણની કિંમતો પહોંચી સાતમા આસમાને? SGBનો નવો હપ્તો કઇ તારીખે થશે જાહેર? ડુંગળીની નિકાસ પર કયાં સુધી પ્રતિબંધ?

 • લસણની કિંમતો પહોંચી સાતમા આસમાને?

  લસણની કિંમતો પહોંચી સાતમા આસમાને? SGBનો નવો હપ્તો કઇ તારીખે થશે જાહેર? ડુંગળીની નિકાસ પર કયાં સુધી પ્રતિબંધ?

 • UPI Fraudથી બચવા રાખો આટલું ધ્યાન !

  લોકોએ પોતે જ સાવધાન રહેવાની જરૂર છે... તમારો UPI PIN, OTP કોઈપણ અજાણી વ્યક્તિ સાથે શેર કરશો નહીં...તમારા UPI એકાઉન્ટમાં ટૂ-ફેક્ટર ઑથેન્ટિકેશન (Two factor Authentication) ઈનેબલ કરો જેથી સિક્યોરિટી મજબૂત રહે.... સમયાંતરે UPI ટ્રાન્ઝેક્શન હિસ્ટ્રી (Transaction History) ચેક કરતા રહો. જેથી કોઈ અનઑથોરાઈઝ્ડ કે શંકાસ્પદ ટ્રાન્ઝેક્શન હોય તો તમને જાણ થાય

 • UPI Fraudથી બચવા રાખો આટલું ધ્યાન !

  લોકોએ પોતે જ સાવધાન રહેવાની જરૂર છે... તમારો UPI PIN, OTP કોઈપણ અજાણી વ્યક્તિ સાથે શેર કરશો નહીં...તમારા UPI એકાઉન્ટમાં ટૂ-ફેક્ટર ઑથેન્ટિકેશન (Two factor Authentication) ઈનેબલ કરો જેથી સિક્યોરિટી મજબૂત રહે.... સમયાંતરે UPI ટ્રાન્ઝેક્શન હિસ્ટ્રી (Transaction History) ચેક કરતા રહો. જેથી કોઈ અનઑથોરાઈઝ્ડ કે શંકાસ્પદ ટ્રાન્ઝેક્શન હોય તો તમને જાણ થાય

 • UPI Fraudથી બચવા રાખો આટલું ધ્યાન !

  લોકોએ પોતે જ સાવધાન રહેવાની જરૂર છે... તમારો UPI PIN, OTP કોઈપણ અજાણી વ્યક્તિ સાથે શેર કરશો નહીં...તમારા UPI એકાઉન્ટમાં ટૂ-ફેક્ટર ઑથેન્ટિકેશન (Two factor Authentication) ઈનેબલ કરો જેથી સિક્યોરિટી મજબૂત રહે.... સમયાંતરે UPI ટ્રાન્ઝેક્શન હિસ્ટ્રી (Transaction History) ચેક કરતા રહો. જેથી કોઈ અનઑથોરાઈઝ્ડ કે શંકાસ્પદ ટ્રાન્ઝેક્શન હોય તો તમને જાણ થાય

 • સાવધાન,,વધી રહ્યા છે બેંક ફ્રૉડ

  RBIના ડેટા પ્રમાણે લોનના નામે સૌથી વધુ ફ્રૉડ થયા છે. જેમાં ડિજિટલ પેમેન્ટ એટલે કે ઓનલાઈન ટ્રાન્ઝેક્શન દ્વારા ઘણા બધા ફ્રૉડ થયા છે. UPI પેમેન્ટ જેટલું જ પોપ્યુલર રહ્યું છે OTP માંગીને કાર્ડ પેમેન્ટ દ્વારા થયેલું ફ્રૉડ. જો કે RBI સતત આ પ્રકારના ફ્રૉડથી બચાવવા એક્શન લઈ રહ્યું છે..

 • સાવધાન,,વધી રહ્યા છે બેંક ફ્રૉડ

  RBIના ડેટા પ્રમાણે લોનના નામે સૌથી વધુ ફ્રૉડ થયા છે. જેમાં ડિજિટલ પેમેન્ટ એટલે કે ઓનલાઈન ટ્રાન્ઝેક્શન દ્વારા ઘણા બધા ફ્રૉડ થયા છે. UPI પેમેન્ટ જેટલું જ પોપ્યુલર રહ્યું છે OTP માંગીને કાર્ડ પેમેન્ટ દ્વારા થયેલું ફ્રૉડ. જો કે RBI સતત આ પ્રકારના ફ્રૉડથી બચાવવા એક્શન લઈ રહ્યું છે..