• બજેટમાં NPSને લઈને આવશે મોટા સમાચાર

  નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ 1 ફેબ્રુઆરીએ વચગાળાનું બજેટ જાહેર કરશે. આ બજેટ તેમનું છઠ્ઠું બજેટ હશે. સરકાર નવી પેન્શનના કેટલાક નિયમોમાં ફેરફારની જાહેરાત કરે તેવી શક્યતા છે.

 • RBIએ શું આપી ચેતવણી?

  ઓલ્ડ પેન્શન સ્કીમ અંગે RBIએ શું આપી ચેતવણી? ફ્લાઇટ થઇ લેટ કે કેન્સલ તો રિફંડ ઉપરાંત બીજું શું મળશે? રિટેલ મોંઘવારી અંગે નાણામંત્રીએ શું કહ્યું?

 • RBIએ શું આપી ચેતવણી?

  ઓલ્ડ પેન્શન સ્કીમ અંગે RBIએ શું આપી ચેતવણી? ફ્લાઇટ થઇ લેટ કે કેન્સલ તો રિફંડ ઉપરાંત બીજું શું મળશે? રિટેલ મોંઘવારી અંગે નાણામંત્રીએ શું કહ્યું?

 • ગેરન્ટીડ પેન્શન સ્કીમ

  આંધ્ર પ્રદેશની નવી પેન્શન સ્કીમ અનુસાર, રાજ્ય સરકારના તમામ કર્મચારી તેમના છેલ્લા બેઝિક પગારના 50 ટકા રકમ ગેરન્ટીડ માસિક પેન્શન પેટે મેળવવા લાયક ગણાશે.

 • FMCG કંપનીઓએ શા માટે વધાર્યાં ભાવ?

  FMCG કંપનીઓએ કેટલો ભાવ વધાર્યો? સોનું ક્યાં પહોંચશે? સરકાર કેટલી દાળની આયાત કરશે? કયા રાજ્યમાં ફરી શરૂ થઈ જૂની પેન્શન સ્કીમ? SEBIએ કયો નિર્ણય લીધો?

 • FMCG કંપનીઓએ શા માટે વધાર્યાં ભાવ?

  FMCG કંપનીઓએ કેટલો ભાવ વધાર્યો? સોનું ક્યાં પહોંચશે? સરકાર કેટલી દાળની આયાત કરશે? કયા રાજ્યમાં ફરી શરૂ થઈ જૂની પેન્શન સ્કીમ? SEBIએ કયો નિર્ણય લીધો?

 • FMCG કંપનીઓએ શા માટે વધાર્યાં ભાવ?

  FMCG કંપનીઓએ કેટલો ભાવ વધાર્યો? સોનું ક્યાં પહોંચશે? સરકાર કેટલી દાળની આયાત કરશે? કયા રાજ્યમાં ફરી શરૂ થઈ જૂની પેન્શન સ્કીમ? SEBIએ કયો નિર્ણય લીધો?