• ડુંગળીના વાવેતરમાં ઘટાડો

    છેલ્લાં કેટલાક મહિનામાં થયેલા અનિયમિત વરસાદ અને જળાશયોમાં પાણીનું સ્તર ઘટવાથી કર્ણાટક તથા મહારાષ્ટ્ર જેવા મુખ્ય ઉત્પાદક રાજ્યોમાં ડુંગળીના વાવેતરમાં ઘટાડો થયો છે.