• ક્રૂડ ઓઈલની કિંમતમાં મોટું ગાબડું

    U.S. ક્રૂડ ઓઈલની કિંમત પ્રતિ બેરલ $75ની નીચે પહોંચી ગઈ જ્યારે બ્રેન્ટ ક્રૂડની કિંમત $78 ડૉલર થઈ ગઈ. ક્રૂડ ઓઈલ સસ્તું થવાથી ભારત જેવા આયાતકારોને મોટી રાહત મળી છે.