• અદાણીના શેર્સમાં હેરાફેરીના આરોપ

    છેલ્લાં કેટલાક વર્ષોથી અદાણી ગ્રૂપની કંપનીઓના શેર્સમાં ભારે ચઢાવઉતાર જોવા મળ્યો છે અને શેરમાં અનેક ગણો વધારો થયો છે. આ ઉથલપાથલ પાછળ કોનો હાથ છે તેને લઈને આરોપો થઈ રહ્યાં છે.