• પર્સનલ લોન અને FD પર લોન?

  FD પર લોનનો વિકલ્પ સસ્તો હોવાના કારણે તેને પસંદ કરવામાં આવી રહ્યો છે. મોંઘવારીને રોકવા માટે RBI મે 2022 બાદ રેપો રેટમાં 2.5 ટકાની રેકોર્ડ વૃદ્ધિ કરી ચુકી છે. જેના કારણે બધા પ્રકારની લોન મોંઘી થઇ ચૂકી છે.

 • પર્સનલ લોન અને FD પર લોન?

  FD પર લોનનો વિકલ્પ સસ્તો હોવાના કારણે તેને પસંદ કરવામાં આવી રહ્યો છે. મોંઘવારીને રોકવા માટે RBI મે 2022 બાદ રેપો રેટમાં 2.5 ટકાની રેકોર્ડ વૃદ્ધિ કરી ચુકી છે. જેના કારણે બધા પ્રકારની લોન મોંઘી થઇ ચૂકી છે.

 • પર્સનલ લોન અને FD પર લોન?

  FD પર લોનનો વિકલ્પ સસ્તો હોવાના કારણે તેને પસંદ કરવામાં આવી રહ્યો છે. મોંઘવારીને રોકવા માટે RBI મે 2022 બાદ રેપો રેટમાં 2.5 ટકાની રેકોર્ડ વૃદ્ધિ કરી ચુકી છે. જેના કારણે બધા પ્રકારની લોન મોંઘી થઇ ચૂકી છે.

 • શું મ્યુચ્યુઅલ ફંડ પર લોન પણ મળે?

  પૈસાની એવી જરૂરિયાત કે જે પર્સનલ લોનથી પૂરી થઇ શકે તેમ નથી તો તમે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ લોનથી પૂરી કરી શકો છો. પર્સનલ લોન અનસિક્યોર લોન હોય છે જેમાં તમે કોઇ સિક્યોરિટી નથી આપતા. જ્યારે મ્યુચ્યુઅલ ફંડના કિસ્સામાં તમે મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં કરેલું રોકાણ ગેરંટી કે કોલેટરલનું કામ કરે છે. એટલે કે તે એક પ્રકારની સિક્યોર લોન થઇ જશે.

 • શું મ્યુચ્યુઅલ ફંડ પર લોન પણ મળે?

  પૈસાની એવી જરૂરિયાત કે જે પર્સનલ લોનથી પૂરી થઇ શકે તેમ નથી તો તમે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ લોનથી પૂરી કરી શકો છો. પર્સનલ લોન અનસિક્યોર લોન હોય છે જેમાં તમે કોઇ સિક્યોરિટી નથી આપતા. જ્યારે મ્યુચ્યુઅલ ફંડના કિસ્સામાં તમે મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં કરેલું રોકાણ ગેરંટી કે કોલેટરલનું કામ કરે છે. એટલે કે તે એક પ્રકારની સિક્યોર લોન થઇ જશે

 • શું મ્યુચ્યુઅલ ફંડ પર લોન પણ મળે?

  પૈસાની એવી જરૂરિયાત કે જે પર્સનલ લોનથી પૂરી થઇ શકે તેમ નથી તો તમે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ લોનથી પૂરી કરી શકો છો. પર્સનલ લોન અનસિક્યોર લોન હોય છે જેમાં તમે કોઇ સિક્યોરિટી નથી આપતા. જ્યારે મ્યુચ્યુઅલ ફંડના કિસ્સામાં તમે મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં કરેલું રોકાણ ગેરંટી કે કોલેટરલનું કામ કરે છે. એટલે કે તે એક પ્રકારની સિક્યોર લોન થઇ જશે.

 • શું મ્યુચ્યુઅલ ફંડ પર લોન પણ મળે?

  પૈસાની એવી જરૂરિયાત કે જે પર્સનલ લોનથી પૂરી થઇ શકે તેમ નથી તો તમે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ લોનથી પૂરી કરી શકો છો. પર્સનલ લોન અનસિક્યોર લોન હોય છે જેમાં તમે કોઇ સિક્યોરિટી નથી આપતા. જ્યારે મ્યુચ્યુઅલ ફંડના કિસ્સામાં તમે મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં કરેલું રોકાણ ગેરંટી કે કોલેટરલનું કામ કરે છે. એટલે કે તે એક પ્રકારની સિક્યોર લોન થઇ જશે.

 • Bank Overdraft સુવિધાનો ફાયદો કેવી રીતે ઉઠાવવો?

  આર્થિક જરૂરિયાત હોય ત્યારે બેન્કોની ઓવરડ્રાફ્ટની સુવિધા મદદરૂપ સાબિત થાય છે. ઓવરડ્રાફ્ટ એટલે શું અને તેનાથી કેવી રીતે થાય ફાયદો, તે જાણવા જુઓ વીડિયો.

 • હોમ લોન OD એટલે શું? તેનો શું છે ફાયદો? કોના માટે છે યોગ્ય?

  હોમ લોન ઓવર ડ્રાફ્ટ એટલે શું અને હોમ લોન લીધી હોય તેમને આનાથી કેટલો ફાયદો થઈ શકે, તે જાણવા માટે જુઓ આ વીડિયો...