• કેટલી કમાણી પર કોઇ ટેક્સ નહીં?

  કરદાતાઓ નવી કર વ્યવસ્થા હેઠળ નીચા કર દરોનો લાભ લઈ શકે છે...જેનાથી તેમની કર જવાબદારી ઘટશે અને હાથમાં ખર્ચ કરી શકાય તેવા નાણાં વધુ હશે...સરકાર નવી કર વ્યવસ્થાને વધુ આકર્ષક બનાવવા પર ભાર મૂકી રહી છે. પરંતુ જો તમે હોમ લોન, એજ્યુકેશન લોન, એનપીએસમાં રોકાણ અથવા એચઆરએનો લાભ લો છો તો જુની કર વ્યવસ્થા ફાયદો કરાવી શકે. બન્નેમાંથી કઇ ટેક્સ સિસ્ટમ સારી તેના માટે જુઓ આ વીડિયો..

 • કેટલી કમાણી પર કોઇ ટેક્સ નહીં?

  કરદાતાઓ નવી કર વ્યવસ્થા હેઠળ નીચા કર દરોનો લાભ લઈ શકે છે...જેનાથી તેમની કર જવાબદારી ઘટશે અને હાથમાં ખર્ચ કરી શકાય તેવા નાણાં વધુ હશે...સરકાર નવી કર વ્યવસ્થાને વધુ આકર્ષક બનાવવા પર ભાર મૂકી રહી છે. પરંતુ જો તમે હોમ લોન, એજ્યુકેશન લોન, એનપીએસમાં રોકાણ અથવા એચઆરએનો લાભ લો છો તો જુની કર વ્યવસ્થા ફાયદો કરાવી શકે. બન્નેમાંથી કઇ ટેક્સ સિસ્ટમ સારી તેના માટે જુઓ આ વીડિયો..

 • કેટલી કમાણી પર કોઇ ટેક્સ નહીં?

  કરદાતાઓ નવી કર વ્યવસ્થા હેઠળ નીચા કર દરોનો લાભ લઈ શકે છે...જેનાથી તેમની કર જવાબદારી ઘટશે અને હાથમાં ખર્ચ કરી શકાય તેવા નાણાં વધુ હશે...સરકાર નવી કર વ્યવસ્થાને વધુ આકર્ષક બનાવવા પર ભાર મૂકી રહી છે. પરંતુ જો તમે હોમ લોન, એજ્યુકેશન લોન, એનપીએસમાં રોકાણ અથવા એચઆરએનો લાભ લો છો તો જુની કર વ્યવસ્થા ફાયદો કરાવી શકે. બન્નેમાંથી કઇ ટેક્સ સિસ્ટમ સારી તેના માટે જુઓ આ વીડિયો..

 • Senior Citizen માટે શું સારું?

  NPS અને Mutual Fundમાં ઘણીવાર લોકો કન્ફ્યૂઝન રહે છે કે ક્યાં જવું? NPS સારું કે ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ... NPS અને ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ બંનેના પોતપોતાના ફાયદા અને ગેરફાયદા છે

 • Senior Citizen માટે શું સારું?

  NPS અને Mutual Fundમાં ઘણીવાર લોકો કન્ફ્યૂઝન રહે છે કે ક્યાં જવું? NPS સારું કે ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ... NPS અને ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ બંનેના પોતપોતાના ફાયદા અને ગેરફાયદા છે

 • Senior Citizen માટે શું સારું?

  NPS અને Mutual Fundમાં ઘણીવાર લોકો કન્ફ્યૂઝન રહે છે કે ક્યાં જવું? NPS સારું કે ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ... NPS અને ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ બંનેના પોતપોતાના ફાયદા અને ગેરફાયદા છે

 • મારુતિની કાર પર કેટલું ડિસ્કાઉન્ટ?

  મારુતિની કાર પર કેટલું ડિસ્કાઉન્ટ? Zomatoએ વેર્જ કસ્ટમર્સને આપી કેવી ગિફ્ટ? ડાયરેક્ટ ટેક્સ કલેક્શનમાં થયો કેટલો વધારો?

 • મારુતિની કાર પર કેટલું ડિસ્કાઉન્ટ?

  મારુતિની કાર પર કેટલું ડિસ્કાઉન્ટ? Zomatoએ વેર્જ કસ્ટમર્સને આપી કેવી ગિફ્ટ? ડાયરેક્ટ ટેક્સ કલેક્શનમાં થયો કેટલો વધારો?

 • નાની બચતમાં ન કરો આ નાની ભૂલ

  જો તમારું Public Provident Fund એટલે કે PPF... સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના (Sukanya Samriddhi Yojana) એટલે કે SSY...માં ખાતું છે, પરંતુ તમે ચાલુ નાણાકીય વર્ષમાં હજુ સુધી તેમાં પૈસા જમા નથી કર્યા. તો એકાઉન્ટને એક્ટિવ રાખવા માટે તમારી પાસે માત્ર 31મી માર્ચ સુધીનો જ સમય છે

 • નાની બચતમાં ન કરો આ નાની ભૂલ

  જો તમારું Public Provident Fund એટલે કે PPF... સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના (Sukanya Samriddhi Yojana) એટલે કે SSY...માં ખાતું છે, પરંતુ તમે ચાલુ નાણાકીય વર્ષમાં હજુ સુધી તેમાં પૈસા જમા નથી કર્યા. તો એકાઉન્ટને એક્ટિવ રાખવા માટે તમારી પાસે માત્ર 31મી માર્ચ સુધીનો જ સમય છે