• મની ટાઈમ બુલેટિન

  RBIએ મોંઘવારી અંગે શું કહ્યું? ડેડલાઈન પછી Rs 2,000ની નોટ ક્યાં જમા થઈ શકશે? Rs 2,000ની કેટલી નોટ બજારમાં ફરે છે? કઈ બેન્કે ઘટાડ્યા FDના વ્યાજ દર? TCS શેર બાયબેક કરશે?

 • મની ટાઈમ બુલેટિન

  RBIએ મોંઘવારી અંગે શું કહ્યું? ડેડલાઈન પછી Rs 2,000ની નોટ ક્યાં જમા થઈ શકશે? Rs 2,000ની કેટલી નોટ બજારમાં ફરે છે? કઈ બેન્કે ઘટાડ્યા FDના વ્યાજ દર? TCS શેર બાયબેક કરશે?

 • મની ટાઈમ બુલેટિન

  RBIએ મોંઘવારી અંગે શું કહ્યું? ડેડલાઈન પછી Rs 2,000ની નોટ ક્યાં જમા થઈ શકશે? Rs 2,000ની કેટલી નોટ બજારમાં ફરે છે? કઈ બેન્કે ઘટાડ્યા FDના વ્યાજ દર? TCS શેર બાયબેક કરશે?

 • 2000ની નોટ બંધ, આરબીઆઇની પ્રતિક્રિયા આવી

  રિઝર્વ બેંકના ગર્વનર શક્તિકાંતા દાસે કહ્યું કે 2000 રૂપિયાની નોટ બદલવા માટે 4 મહિનાનો સમય પર્યાપ્ત છે. તેમણે કહ્યું કે લોકોએ પેનિક થવાની જરૂર નથી.

 • 2,000ની નોટ બંધ

  રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI) એ શુક્રવારે 2000 રૂપિયાની નોટ બંધ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. જો કે, બેંકે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે જેની પાસે પહેલાથી 2,000 રૂપિયાની નોટ છે તેઓ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે.