• ઈ-કોમર્સ માર્કેટના બદલાશે રંગરૂપ!

  સરકારે ઈ-કોમર્સ પોલિસીના તૈયાર કરેલા ડ્રાફ્ટના અમલીકરણની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. જેમાં ઈ-કોમર્સ કંપનીઓ માટે સમાન નિયમો બનાવવામાં આવ્યા છે… જે નિયમો એમેઝોનને લાગુ પડશે, એ જ નિયમો ભારતીય ઈ-કોમર્સ કંપનીઓને પણ લાગુ પડશે. અને આ નિયમો ગ્રાહકો માટે હશે ફાયદાકારક.. તો સરકારનો આ ડ્રાફ્ટ કેવો છે આવો જાણીએ.

 • ઈ-કોમર્સ માર્કેટના બદલાશે રંગરૂપ!

  સરકારે ઈ-કોમર્સ પોલિસીના તૈયાર કરેલા ડ્રાફ્ટના અમલીકરણની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. જેમાં ઈ-કોમર્સ કંપનીઓ માટે સમાન નિયમો બનાવવામાં આવ્યા છે… જે નિયમો એમેઝોનને લાગુ પડશે, એ જ નિયમો ભારતીય ઈ-કોમર્સ કંપનીઓને પણ લાગુ પડશે. અને આ નિયમો ગ્રાહકો માટે હશે ફાયદાકારક.. તો સરકારનો આ ડ્રાફ્ટ કેવો છે આવો જાણીએ.

 • ઈ-કોમર્સ માર્કેટના બદલાશે રંગરૂપ!

  સરકારે ઈ-કોમર્સ પોલિસીના તૈયાર કરેલા ડ્રાફ્ટના અમલીકરણની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. જેમાં ઈ-કોમર્સ કંપનીઓ માટે સમાન નિયમો બનાવવામાં આવ્યા છે… જે નિયમો એમેઝોનને લાગુ પડશે, એ જ નિયમો ભારતીય ઈ-કોમર્સ કંપનીઓને પણ લાગુ પડશે. અને આ નિયમો ગ્રાહકો માટે હશે ફાયદાકારક.. તો સરકારનો આ ડ્રાફ્ટ કેવો છે આવો જાણીએ.

 • ED કરશે જીએસટી ચોરોની તપાસ

  ED કરશે જીએસટી ચોરોની તપાસ...HDFC Bankએ કેટલી મોંઘી કરી લોન અને ક્યારે ઘટશે ટામેટાના ભાવ?

 • ED કરશે જીએસટી ચોરીની તપાસ

  ED કરશે જીએસટી ચોરોની તપાસ...HDFC Bankએ કેટલી મોંઘી કરી લોન અને ક્યારે ઘટશે ટામેટાના ભાવ?

 • ઇન્ટરનેટ વગર પણ UPIથી ચુકવણી કરી શકાશે

  ઇન્ટરનેટ વગર પણ UPIથી ચુકવણી કરી શકાશે..સટ્ટાખોરી સાથે જોડાયેલી ઓનલાઇન ગેમ થશે બંધ

 • ઇન્ટરનેટ વગર પણ UPIથી ચુકવણી કરી શકાશે

  ઇન્ટરનેટ વગર પણ UPIથી ચુકવણી કરી શકાશે..સટ્ટાખોરી સાથે જોડાયેલી ઓનલાઇન ગેમ થશે બંધ

 • મની ટાઈમ બુલેટિન

  MONEY TIME BULLETIN: GDPમાં કેટલો થયો વધારો? OTT પ્લેટફોર્મ પર કયા નિયમ લાગુ થશે? બજારમાં કેટલા સિક્કા ફરી રહ્યાં છે? છુટ્ટાની સમસ્યા કેવી રીતે હળવી થશે? રોયલ એનફિલ્ડે કિંમતમાં કેટલો વધારો કર્યો? મોટોરોલાનો કયો ફોન ડિસ્કાઉન્ટમાં મળી રહ્યો છે? વીજળીનું બિલ કેમ વધી જશે? વિદેશી રોકાણકારોએ ક્યાં ઠાલવ્યા પૈસા? જાણવા માટે જુઓ Money Time...

 • મની ટાઈમ બુલેટિન

  MONEY TIME BULLETIN: GDPમાં કેટલો થયો વધારો? OTT પ્લેટફોર્મ પર કયા નિયમ લાગુ થશે? બજારમાં કેટલા સિક્કા ફરી રહ્યાં છે? છુટ્ટાની સમસ્યા કેવી રીતે હળવી થશે? રોયલ એનફિલ્ડે કિંમતમાં કેટલો વધારો કર્યો? મોટોરોલાનો કયો ફોન ડિસ્કાઉન્ટમાં મળી રહ્યો છે? વીજળીનું બિલ કેમ વધી જશે? વિદેશી રોકાણકારોએ ક્યાં ઠાલવ્યા પૈસા? જાણવા માટે જુઓ Money Time...

 • મની ટાઈમ બુલેટિન

  MONEY TIME BULLETIN: GDPમાં કેટલો થયો વધારો? OTT પ્લેટફોર્મ પર કયા નિયમ લાગુ થશે? બજારમાં કેટલા સિક્કા ફરી રહ્યાં છે? છુટ્ટાની સમસ્યા કેવી રીતે હળવી થશે? રોયલ એનફિલ્ડે કિંમતમાં કેટલો વધારો કર્યો? મોટોરોલાનો કયો ફોન ડિસ્કાઉન્ટમાં મળી રહ્યો છે? વીજળીનું બિલ કેમ વધી જશે? વિદેશી રોકાણકારોએ ક્યાં ઠાલવ્યા પૈસા? જાણવા માટે જુઓ Money Time...