• ITR પોર્ટલ પર નવું ઈ-પ્રોસીડિંગ્સ ટેબ

    New feature in ITR portal: ઈનકમ ટેક્સના ITR પોર્ટલ પર નવું ફીચર શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. હવે આ પોર્ટલ પર તમને તમામ પ્રકારની નોટિસો એક જ જગ્યાએ જોવા મળશે. એટલું જ નહીં, નોટિસનો જવાબ પણ આપી શકાશે.