• ભારતની વેપાર ખાધ વધી

  એપ્રિલ 2024માં વેપાર ખાધ 19.1 અબજ ડૉલર થઈ ગઈ હતી, જે માર્ચ 2024ના અંતે 15.6 અબજ ડૉલર અને એપ્રિલ 2023માં 14.44 અબજ ડૉલર હતી.

 • LIVE: MONEY TIME BULLETIN:

  એપ્રિલમાં કેટલી આયાત-નિકાસ થઈ? મોંઘવારીનો દર કેટલે પહોંચ્યો? જિયોસિનેમાએ જાહેર કરેલા પ્લાનની કિંમત કેટલી છે? એપ્રિલમાં કોના મોબાઈલ સબ્સક્રાઈબર્સ વધ્યા? ઉનાળામાં કયા પાકનું વાવેતર વધ્યું? ઓનલાઈન એન્ટરટેઈનમેન્ટ માર્કેટમાં શું ચાલી રહ્યું છે? જાણવા માટે જુઓ Money Time....

 • MONEY TIME BULLETIN

  એપ્રિલમાં કેટલી આયાત-નિકાસ થઈ? મોંઘવારીનો દર કેટલે પહોંચ્યો? જિયોસિનેમાએ જાહેર કરેલા પ્લાનની કિંમત કેટલી છે? એપ્રિલમાં કોના મોબાઈલ સબ્સક્રાઈબર્સ વધ્યા? ઉનાળામાં કયા પાકનું વાવેતર વધ્યું? ઓનલાઈન એન્ટરટેઈનમેન્ટ માર્કેટમાં શું ચાલી રહ્યું છે? જાણવા માટે જુઓ Money Time....

 • MONEY TIME BULLETIN

  MONEY TIME BULLETIN: એપ્રિલમાં કેટલી આયાત-નિકાસ થઈ? મોંઘવારીનો દર કેટલે પહોંચ્યો? જિયોસિનેમાએ જાહેર કરેલા પ્લાનની કિંમત કેટલી છે? એપ્રિલમાં કોના મોબાઈલ સબ્સક્રાઈબર્સ વધ્યા? ઉનાળામાં કયા પાકનું વાવેતર વધ્યું? ઓનલાઈન એન્ટરટેઈનમેન્ટ માર્કેટમાં શું ચાલી રહ્યું છે? જાણવા માટે જુઓ Money Time....

 • Money Time Bulletin

  એપ્રિલમાં કેટલી આયાત-નિકાસ થઈ? મોંઘવારીનો દર કેટલે પહોંચ્યો? જિયોસિનેમાએ જાહેર કરેલા પ્લાનની કિંમત કેટલી છે? એપ્રિલમાં કોના મોબાઈલ સબ્સક્રાઈબર્સ વધ્યા? ઉનાળામાં કયા પાકનું વાવેતર વધ્યું? ઓનલાઈન એન્ટરટેઈનમેન્ટ માર્કેટમાં શું ચાલી રહ્યું છે? જાણવા માટે જુઓ Money Time....