મોબાઇલ ટાવર લગાવવાના નામે થતી છેતરપિંડીથી સાવધાન!

આખા દેશમાં મોબાઇલ ટાવર લગાવવાના નામે મોટા પાયે છેતરવાનો ધંધો ચાલી રહ્યો છે. ઘરના છત, પ્લોટ કે ખેતરમાં મોબાઇલ ટાવર નિશ્ચિત રીત કમાણીનું સાધન બની શકે છે.

Published September 18, 2023, 16:03 IST

પર્સનલ ફાઇનાન્સ અંગે લેટેસ્ટ અપડેટ મેળવવા માટે Money9 App ડાઉનલોડ કરો