નો-કોસ્ટ EMI ખરેખર નો-કોસ્ટ હોય છે?

નો-કોસ્ટ EMIની સુવિધા એકતરફ બેંકો અને રિટેલર્સ માટે ફાયદાકારક છે, તો બીજી બાજુ ગ્રાહકો માટે ફાયદાની સાથે-સાથે નુકસાનનો સોદો પણ છે. ગ્રાહક માટે ફાયદો એ છે કે જો તેની પાસે લંપસમ રકમ ન હોય તો તે હપ્તામાં મોંઘી ચીજવસ્તુઓ ખરીદી શકે છે.

  • Team Money9
  • Last Updated : October 18, 2023, 14:05 IST
Published: October 18, 2023, 14:05 IST

નો-કોસ્ટ EMI ખરેખર નો-કોસ્ટ હોય છે?