મની ટાઈમ બુલેટિનઃ ખેડૂત, કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ, પેન્શનધારકોને ખુશખબર મળશે?

MONEY TIME BULLETIN: શું સરકાર રવિ સીઝનમાં લઘુતમ ટેકાના ભાવ વધારશે? શું બાઈક અને સ્કૂટર સસ્તાં થશે? બ્રિટનમાં જવાનું કેમ મોંઘું થશે? સરકાર કોને આપશે મોંઘવારી ભથ્થું?

  • Team Money9
  • Last Updated : September 18, 2023, 21:22 IST
Published September 18, 2023, 21:22 IST

મની ટાઈમ બુલેટિનઃ ખેડૂત, કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ, પેન્શનધારકોને ખુશખબર મળશે?