LICના 2 લાખ રિટેલ રોકાણકારોએ શા માટે શેર વેચી નાખ્યા? લિસ્ટિંગ પછી આ કાઉન્ટરમાં શું થયું?

લિસ્ટિંગના માત્ર દોઢ મહિનામાં LICના 2 લાખ રિટેલ રોકાણકારે શેર વેચી નાખ્યા છે. LICના જૂન-2022 ક્વાર્ટરના પરિણામોમાં કેટલીક રસપ્રદ માહિતી જાણવા મળી છે.

Published: July 21, 2022, 14:54 IST

LICના 2 લાખ રિટેલ રોકાણકારોએ શા માટે શેર વેચી નાખ્યા? લિસ્ટિંગ પછી આ કાઉન્ટરમાં શું થયું?