શું ઘરનું ઘર સામાન્ય માણસની પહોંચની બહાર જશે?

મોટા શહેરોમાં 45 લાખ રૂપિયા સુધીના ઘર, જેનો કાર્પેટ એરિયા 60 ચોરસ મીટર સુધીનો હોય, એફોર્ડેબલ હાઉસિંગમાં આવે છે.

  • Team Money9
  • Last Updated : February 21, 2023, 07:03 IST
Published: February 21, 2023, 07:03 IST

શું ઘરનું ઘર સામાન્ય માણસની પહોંચની બહાર જશે?