પરિવારોની ઘરેલુ બચત ઘટીને થઇ 50 વર્ષમાં સૌથી ઓછી?

શું સોશિયલ મીડિયા Xના અનવેરિફાઇડ યૂઝર્સે પણ આપવી પડશે ફી, પરિવારોની ઘરેલુ બચત ઘટીને થઇ 50 વર્ષમાં સૌથી ઓછી? ઓઇસીડી રિપોર્ટે ભારતના વિકાસદરને લઇને શું કર્યા નવા ખુલાસા?

  • Team Money9
  • Last Updated : September 20, 2023, 11:10 IST
Published: September 20, 2023, 11:10 IST

પરિવારોની ઘરેલુ બચત ઘટીને થઇ 50 વર્ષમાં સૌથી ઓછી?