રોકાણની સલાહ આપનારા ફિન્ફ્લુએન્સર્સ પર ના કરો આંધળો વિશ્વાસ

ઘણા ફાઈનાન્શિયલ ઈન્ફ્લુએન્સર્સે સ્ટોક એક્સપર્ટ તરીકે કામ કરવાનું શરૂ કર્યું... સ્ટોક સાથે જોડાયેલી સલાહ આપવા લાગ્યા, મિસ સેલિંગ કરવા લાગ્યા... એવા ઘણા કિસ્સાઓ છે જ્યાં આ ફાઈનાન્શિયલ ઈન્ફ્લુએન્સર્સે તેમના ફૉલોઅર્સને વધારવા માટે નકલી રિટર્નનો દાવો કર્યો અથવા તો 'પંપ અને ડમ્પ' સ્કીમ્સનો ભાગ બનીને પોતે કમાણી કરે છે.

Published: November 20, 2023, 09:03 IST

રોકાણની સલાહ આપનારા ફિન્ફ્લુએન્સર્સ પર ના કરો આંધળો વિશ્વાસ