લોન લેતા પહેલા જાણો સિક્યોર્ડ-અનસિક્યોર્ડ લોનના ફાયદા-ગેરફાયદા

સામાન્ય રીતે બે પ્રકારની લોન હોય છે...પ્રથમ છે સિક્યોર્ડ લોન અને બીજી અનસિક્યોર્ડ લોન… સિક્યોર્ડ લોન માટે તમારે બેંકને પ્રૉપર્ટી, ગાડી, ફિક્સ ડિપોઝિટ, શેર, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ વગેરે જેવી કોઈપણ સંપત્તિ આપવાની હોય છે

  • Team Money9
  • Last Updated : November 13, 2023, 12:06 IST
Published: November 13, 2023, 12:06 IST

લોન લેતા પહેલા જાણો સિક્યોર્ડ-અનસિક્યોર્ડ લોનના ફાયદા-ગેરફાયદા