રોકાણકારે કેમ પસંદ કરવા જોઈએ ESG ફંડ?

પર્યાવરણ, સમાજ કલ્યાણ કે પછી કોર્પોરેટ ગવર્નન્સના સ્ટાન્ડર્ડ પર સારું કામ કરતી કંપનીઓમાં રોકાણ કરે છે ESG ફંડ્સ. ESG ફંડ્સમાં રોકાણ કરી આવી કંપનીઓને આપી શકો છો પ્રોત્સાહન

Published: May 23, 2023, 06:06 IST

રોકાણકારે કેમ પસંદ કરવા જોઈએ ESG ફંડ?